Snižování nákladů a růst konkurenceschopnosti

Zmapování firmy

Nejprve se setkáme ve vašem podniku. Chceme vašemu podnikání maximálně porozumět, proto se rádi dozvíme co nejvíce informací o vaší firmě.

Analýza

Provedeme důkladnou analýzu všech nákladů a detailně zpracujeme zásadní zjištění. Připravíme srozumitelnou prezentaci výsledků, do níž zahrneme vaše požadavky.

Návrh řešení

Vypracujeme návrh řešení klíčových problémů. Představíme očekávaný postup a náročnost řešení a odhadneme ekonomický efekt pro váš podnik.

Souhlas s návrhem

Společné porozumění je pro dosažení úspěchu klíčové. Bez vašeho souhlasu na ničem nepracujeme, a samozřejmě bez vás nezasahujeme do dění ve vaší firmě.

Akční plán

Před samotnou realizací si s vámi odsouhlasíme akční plán, který bude definovat naše společné cíle, postup k dosažení výsledků, nutné zdroje a časový plán.

Realizace

Během realizace vám budeme pravidelně reportovat stav věcí a hlásit případné odchylky od plánu. Po dokončení budeme po sjednanou dobu hotové akce monitorovat.

Získávání nových zakázek

Analýza zakázky

Nejprve se seznámíme s vaší firmou, provedeme prvotní analýzu nákladů a poptávky zákazníka.

Kalkulace nákladů

Na základě vyžádaných podkladů sestavíme komplexní kalkulaci. Ověříme správnou alokaci všech nákladů.

Cílení nákladů

Klíčové nákladové položky kriticky přehodnotíme a budeme v nich hledat další možná zlepšení.

Stanovení ceny

Na základě finální kalkulace navrhneme prodejní cenu, která bude respektovat finanční cíle firmy a dobu trvání zakázky.

Souhlas

Detailně vás seznámíme s kalkulací a návrhem ceny. Váš souhlas s návrhem je naprosto klíčový před podáním samotné nabídky.

Nabídka

Vaše obchodní oddělení učiní nabídku zákazníkovi. V případě dalšího vyjednávání zopakujeme celý proces kalkulace.

Cena

Snižování nákladů
Získávání nových zakázek

Cena služeb je stanovena formou % provize po smluvenou dobu. Splatnost provize nastává až v okamžiku, kdy dojde k úspoře nákladů nebo růstu tržeb. Váš podnik tedy nemá žádné náklady spojené s naší prací.

Snižování nákladů
Získávání nových zakázek

Cena je vždy určená na základě vašich konkrétních požadavků, v závislosti na rozsahu a obtížnosti zadání. Finální cenu se dozvíte před začátkem realizace a samozřejmě vám bude účtováno jen to, co se skutečně zrealizuje.

Chcete zaslat nezávaznou poptávku?

Máte jakýkoli dotaz nebo si potřebujete něco vyjasnit?
Neváhejte nás kontaktovat.

+420 799 512 915

Jméno a příjmení:*

Společnost:

Email:*

Telefon:

Vaše zpráva

Opište následující kód do pole níže captcha