Snižování nákladů

Náklady jsou pro zisk podniku zásadní. Jejich snižování je dlouhodobý a náročný proces. Častým problémem je nesprávná alokace nákladů na konkrétní produkty, určení jejich velikosti v delším časovém horizontu a neustálý růst. S námi zjistíte, jak své zdroje vynaložit účelně.

Co nabízíme pro snížení vašich nákladů:

 • Analýzu celé nákladové struktury podniku, kontrolu účelnosti nákladů a efektivity podniku.
 • Přípravu akčního plánu pro snížení klíčových nákladových položek.
 • Realizaci snižování vybraných nákladů.
 • Přípravu a realizaci výběrových řízení na vstupy. Cenová vyjednávání s dodavateli.
 • Cílení nákladů (Target Costing), které nelze snížit v krátkém časovém horizontu.
 • Nastavení dlouhodobých aktivit zaměřených na snižování nákladů (VA/VE, Kaizen, Continuous Improvement).
Chcete zvýšit zisk a mít své náklady pod kontrolou?
Obraťte se na nás!

Získávání nových zakázek

Nejde jen o získání zakázky jako takové, jde o zakázky, které budou generovat zisk. Co stačilo v minulosti, dnes již stačit nemusí. Důvodem je rostoucí tlak konkurence, vývoj technologií a měnící se preference zákazníků. My ale víme, jak si s tím poradit.

Pro získání nových ziskových zakázek vám nabízíme:

 • Kompletní řízení procesu získání nové zakázky, nebo přímou spolupráci v projektovém týmu.
 • Komplexní kalkulaci nákladů na produkt a finanční vyhodnocení životnosti produktu.
 • Stanovení minimální možné prodejní ceny produktu.
 • Proaktivní cílení nákladů (Target Costing), pokud šanci na získání zakázky snižuje slabá konkurenceschopnost.
 • Vyjednávání s dodavateli vstupů (materiálů, dílů, technologií atd.).
 • Návrh cenové strategie a analýza konkurence.
Snažíte se získat novou zakázku?
Pomůžeme vám!

Zvyšování konkurenceschopnosti

Konkurenceschopnost je velmi důležitý faktor, který přímo ovlivňuje úspěch vaší firmy. Čím více konkurenčních výhod, tím větší šance na úspěch. Víte, co je zásadní konkurenční výhoda? Flexibilní a efektivně fungující firma. Poradíme vám, jak na to.

Co pomůže zvýšit vaši konkurenceschopnost?

 • Identifikace a analýza konkurenčních výhod a nevýhod podniku.
 • Návrh a realizace rozvoje hlavních konkurenčních výhod a odstranění nevýhod.
 • Překalkulování ziskovosti všech projektů (produktů, procesů…) firmy, identifikace ztrátových položek a návrh na jejich řešení.
 • Nastavení dlouhodobých aktivit pro zvyšování konkurenceschopnosti. Zavedení standardních procesů a nástrojů k dosažení těchto cílů. (VA/VE, Kaien, Continuous Improvement).
Toužíte prosadit se na trhu a nevíte jak na to?
Kontaktujte nás!

Standardizace

Nabízíme standardizaci a optimalizaci finančního řízení vaší společnosti. Standardizace sjednocuje a ustaluje procesy, postupy a činnosti. Umožní vám transparentní pohled na firmu, zefektivní řízení a zvýší flexibilitu rozhodování.

Co můžeme udělat:

 • Optimálně propojit finanční a manažerské účetnictví pro zvýšení flexibility v rozhodování a lepší porozumění firemnímu hospodaření.
 • Sestavit klíčové ukazatele firmy (finanční matrix) ke sledování ziskovosti produktů a služeb (EBIT, EBITDA, ROCE, NPV …).
 • Vytvořit stěžejní reporty a kalkulační nástroje.
 • Transparentní standardizaci podnikových kalkulací eliminující chybné interpretace či případné účelové zkreslování údajů zaměstnanci.
 • Zavést standardní procesy a nástroje na snižování nákladů v dlouhodobém horizontu (VA/VE, Kaizen, Continuous Improvement).
Potřebujete správně vyhodnotit a zkvalitnit vaše podnikání?
Rádi vám poradíme!

Chcete zaslat nezávaznou poptávku?

Máte jakýkoli dotaz nebo si potřebujete něco vyjasnit?
Neváhejte nás kontaktovat.

+420 799 512 915

Jméno a příjmení:*

Společnost:

Email:*

Telefon:

Vaše zpráva

Opište následující kód do pole níže captcha